تودیع و معارفه چهارشنبه, 23 بهمن 1398 جلسه تودیع و معارفه خانم دکتر جمالی زایی مدیر گروه جدید پیش بالینی با حضور رئیس ، معاونان، مدیران و کارکنان دانشکده پزشکی روز یکشنبه ۲۰ بهمن برگزار شد. در این...
جلسه توجیهی دانشجویان جلسه توجیهی دانشجویان چهارشنبه, 23 بهمن 1398 جلسه توجیهی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن ماه سال 1398 با حضور مسئولین دانشکده پزشکی در تاریخ 20 بهمن ماه برگزار گردید. در این جلسه تاریخچه دانشکده٬ برنامه درسی...
اولین دوره کارگاههای اصول پایه روش تحقیق سه شنبه, 12 آذر 1398  اولین دوره کارگاه های اصول پایه روش تحقیق در تاریخ 21 و 22 آذرماه 1398  توسط مرکز پژوهشهای بالینی برگزار میشود جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی دانشکده قسمت توسعه پژوهشهای...

2211  22222 copy    22444