اساتيد گروه پیش بالینی پزشکی

عکس رشته تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی
نام خانوادگی نام    
   فيزيولوژي  دكترا  امامي  سيد نصيرالدين    
2  بيوشيمي  دكترا  اروجي  حشمت اله    
3  انگل شناسي پزشکي  دكترا  رستمي راد  شهلا    
4  علوم تشريحي  دکتراي حرفه اي  صفي خاني  زاهد    
  ميكروب شناسي دكترا طبيبيان سيد اكبر
5  علوم تشريحي  دكترا  فياضي  مهري    
6  پاتولوژي  دکتراي حرفه اي  معين زاده  فروزان    
7  فارماکولوژي  دکتراي حرفه اي  معمار  رخساره    
  ميكروبيولوژ‍ي دكترا محزونيه محمدرضا
8  بيوشيمي  دكتراي  پورعزيزي  الهه    
               
اساتيد گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
 
عکس رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی نام خانوادگی نام    
 9  اپيدميولوژي  دكترا  صدري  غلامحسين    
 10  آمار حياتي  دكترا  سليماني  بهرام    
 11  پزشكي اجتماعي  دكترا  ارجمندي  فريبا    
  مديريت بهداشت و خدمات درماني دكترا مدني سيد مهدي
  آموزش بهداشت كارشناسي ارشد تابشيان امير
 12  تغذيه  كارشناسي ارشد  كريم آباده  نازنين    
     اساتيد گروه بالینی
 13  اکبر  ارجمندپور  دکتری تخصصی  متخصص بیماریهای داخلی
 
فوق گوارش
   
 14  محمود  امین جواهری  دکتری تخصصی  متخصص جراحی عمومی    
15  محمدمهدی  بقائی  دکتری تخصصی  متخصص چشم پزشکی    
16  الهه  بهرامی  دکتری تخصصی  
متخصص رادیولوژی
فولوشيپ سي تي اسکن
   
  جواد بهشتی دکتری تخصصی متخصص بیماریهای عفونی
17  فرهاد  پژنگ دکتری تخصصی متخصص اطفال    
18  محمدرضا  ترک نژاد  دکتری تخصصی  متخصص قلب وعروق    
19  علی  ترکان  دکتری تخصصی  متخصص قلب وعروق    
 20  کامران  توکل  دکتری تخصصی  متخصص بیهوشی    
21  مهناز  جزایری جونقانی  دکتری تخصصی  متخصص اطفال
22  عباسعلی  نصراصفعانی  دکتری تخصصی  متخصص جراحی عمومی
23  بهنام  حق پناه  دکتری تخصصی  متخصص ارتوپدی
25  فریبا  حقانی دستجردی  دکتری تخصصی  متخصص اطفال
26  محمدرضا  حقایق خراسانی  دکتری تخصصی  متخصص بیماریهای عفونی
27  مصطفی  خلیقی نژاد  دکتری تخصصی  متخصص ارولوژی
28  کامران  دولتشاهی  دکتری تخصصی  متخصص جراحی عمومی
29  محمد  رجالی  دکتری تخصصی  متخصص ارولوژی
30  رحمت الله  رفیعي  دکتری تخصصی  
متخصص داخلي
فوق گوارش
  مهران رقاع دکتری تخصصی متخصص داخلی
31  سهیلا  ریاحی نژاد  دکتری تخصصی  متخصص زنان زایمان
32 ناهید  سعادت ملی  دکتری تخصصی  متخصص زنان وزایمان
33  وحید  ضیائی قهنویه  دکتری تخصصی  متخصص بیهوشی
34  سید عمید  طباطبایی  دکتری تخصصی  متخصص داخلي اعصاب
35  محمدرضا  فاطمی خوراسگانی  دکتری تخصصی  متخصص اطفال
36 بهروز   فرهنگ فر  دکتری تخصصی  متخصص اطفال
38  مهدی  فشارکی زاده  دکتری تخصصی  
متخصص جراحی
39  رضا  فقیهی حبیب آبادی  دکتری تخصصی  متخصص گوش حلق وبینی
 40  محبوبه کاجی اصفهانی  دکتری تخصصی  متخصص رادیولوژی
  محمد مجلسی دکتری تخصصی
متخصص داخلی
فوق تخصص گوارش
 41  محمد  مصلحی  دکتری تخصصی  متخصص اطفال
 42  احمد  میردامادی  دکتری تخصصی  
متخصص قلب
فوق تخصص اكوكارديولو‍ژي
 43  محمد رضا  میرزایی  دکتری تخصصی  
متخصص غدداخلي
فوق تخصص غدد
 45  طاهره  نصر اصفهانی  دکتری تخصصی  متخصص زنان و زایمان
 46  فریبرز  نیک آئین کوپائی  دکتری تخصصی  متخصص قلب وعروق
 47  احمدرضا همت  دکتری تخصصی  متخصص بيماريهاي داخلي
 48  بهنام  یزدانی  دکتری تخصصی  
متخصص جراحی عمومی
فوق تخصص توراكس
 49  احمد  سبحاني  دکتری تخصصی  متخصص بيماريهاي داخلي
 50  حميد رضا  نيكيار  دکتری تخصصی  متخصص روانپزشكي

2211  22222 copy  2233  22444