تاریخچه دانشکده:

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در سال ۱۳۶۴ با هدف تربیت و آموزش دانشجویان در زمینه‌های تخصص‌های مورد نیاز جامعه تاسیس گردید.

دانشکده پزشکی یکی از قدیمیترین دانشکده‌های دانشگاه آزاد نجف آباد بوده که در بهمن ماه سال ۱۳۶۵ با جذب ۲۷ دانشجو شروع بکار کرد و در سال ۱۳۷۳ اولین فارغ التحصیلان خود را وارد سیستم بهداشت و درمان نمود.از آن سال تاکنون ۱۵۱۷ دانشجوی پزشکی فارغ التحصیل شده و در حال حاضر نیز ۸۰۰ دانشجو در حال تحصیل هستند.

همچنین دانشکده بهداشت از زیر مجموعه‌های دانشکده پزشکی دردو رشته بهداشت خانواده در مقطع کاردانی از سال ۱۳۷۳ و بهداشت عمومی در مقطع کارشناسی از سال ۱۳۹۲ مشغول تربیت دانشجو بوده که تاکنون در حدود ۸۷۰ دانشجو از ان فارغ التحصیل گردیده است.

دانشجویان پزشکی دوره بالینی خود را در دو بیمارستان شریعتی و اصفهان و چند بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی می کنند.

بالغ بر ۶۰ عضو هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت و متخصصین رشته‌های مختلف علوم پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی در زمینه تربیت دانشجویان مشغول فعالیت می باشند.

از نکات مثبت این دانشکده آمار بالای قبولی امتحانات دوره تخصصی در رشته‌های مختلف دستیاری در این سالها بوده که هم اکنون متخصصین مربوطه در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی این مملکت در حال انجام وظیفه می باشند.

 

سال تاسیس دانشکده :۱۳۶۵

تعداد دانشجویان پزشکی در حال تحصیل: ۸۰۴

تعداد دانشجویان بهداشت عمومی در حال تحصیل: ۸۳

تعداد دانشجویان بهداشت خانواده در حال تحصیل: ۱۵۶

تعداد دانشجویان پزشکی فارغ التحصیل : ۱۵۱۷

تعداد دانشجویان بهداشت خانواده :۸۷۱

2211  22222 copy  2233  22444