543دانشجوی پزشکی واحد نجف آباد موفق به کسب رتبه 2/5 درصد شرکت کنندگان آزمون جامع علوم پایه گردید.

علی اثنی عشری دانشجوی رشته پزشکی در امتحانات علوم پایه که به صورت سراسری و در سطح تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد موفق به قرار گرفتن د رجایگاه 2/5 درصد دانشجویان شرکت کننده گردید. این آزمون جامع همه ساله از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد و دانشجویان پزشکی همه دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که دوره آموزش علوم پایه را گذرانده اند برای ورود به دوره فیزیوپاتولوژی در آن شرکت می کنند و دانشجویانی که موفق به کسب رتبه 2/5٪ این آزمون شوند، اجازه خواهند داشت در پایان تحصیلات دوره پزشکی عمومی بدون گذراندن طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون تخصص پزشکی شرکت کنند.

اثنی عشری در مورد سطح کیفی آزمون سال جاری گفت : سوالات این آزمون نسبت به سالهای قبل بسیار سختگیرانه، مفهومی وانتزاعی تر بود.

وی ضمن ابراز خشنودی از کسب این رتبه ممتاز، قرار گرفتن در این جایگاه را مرهون امکانات آموزشی، استادان وشرایط مطلوب تحصیل دانشجویان پزشکی در واحد نجف آباد بیان کرد و از اساتید و کادر آموزشی این دانشکده نیز قدردانی نمود. 

2211  22222 copy  2233  22444