1- قبولي 52 نفر در آزمون دكتري تخصصي رشته پزشكي

2- اخذ مدال نقره دانشجويان پزشكي در دهمين المپياد علمي

3- قبولي 100% دانشجويان پزشكي در امتحان جامع علوم پزشكي

4- ممتازين گروه علوم پزشكي    ***دانلود اسامي ممتازين ***

2211  22222 copy    22444