دانشکده پزشکی یکی از قدیمی‌ترین دانشکده‌های دانشگاه آزاد نجف‌آباد بوده که در بهمن ماه سال ۱۳۶۵ با جذب ۲۷ دانشجو شروع بکار کرد و در سال ۱۳۷۳ اولین فارغ التحصیلان خود را وارد سیستم بهداشت و درمان نمود.

دانشجویان پزشکی دوره بالینی خود را در دو بیمارستان شریعتی و اصفهان و چند بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی می کنند.

در حال حاضر این دانشکده دارای رشته های  بهداشت خانواده و بهداشت عمومی  و پزشکی در سه مقطع (کاردانی ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای ) با 52 نفرعضو هیات علمی و 862 نفر دانشجو می باشد .تاکنون 3140 نفر دانشجو نیز از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند .

2211  22222 copy    22444