کمیته ارزشیابی و ارزیابی صلاحیت بالینی

شرح وظایف:

 • نظارت بر تشکیل ساختاروسیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و گروه های آموزشی.
 • کنترل و پایش عملکرد سیستم ارزشیابی واحدهای تابعه.
 • تدوین فرمهای ارزشیابی اساتید با توجه به نظر کارشناسان عضو کمیته ارزشیابی.
 • تدوین روشهای ارزشیابی دانشجویان با توجه به نظر کارشناسان عضو کمیته ارزشیابی
 • جمع بندی اطلاعات ارزشیابی دانشکده ها و تجزبه و تحلیل علمی داده ها.
 • انعکاس نتایج استخراج شده ارزشیابی به مراجع ذی صلاح در صورت نیاز
 • تفسیر و توصیف نتایج ارزشیابی و ارزش گذاری روی نتایج
 • اجرای ارزشیابی بیرونی در کنار ارزشیابی درونی (ارزشیابی مستمر دانشکده ها).
 • کمک به مدیران در تصمیم گیری های آموزشی ،برنامه ریزی های استراتژیکی دراز مدت.
 • ایجاد روشهای نوین ارزشیابی
 • سوق دادن اولویت های ارزشیابی برای ارزشیابی برنامه های آموزشی در حیطه های مختلف.
 • نظارت بر تحلیل آزمون انجام گرفته در سطح دانشگاه به منظور ساماندهی کیفیت ارزیابی انجام گرفته.

اعضاء:

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر حمیدرضا نیک یار

رئیس دانشکده

دکتر احمد سبحانی

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده

دکتر فریبا     ارجمندی

مسئول کمیته

دکتر فریدون کرباسی

مدیر آموزش بالینی

دکتر اکبر   ارجمند پور

مدیر گروه های داخلی

دکتر بهنام   یزدانی

مدیر گروه های جراحی

دکتر پریسا   جمال زایی

مدیر گروه پیش بالینی

دکتر نسیم سلیمانی

نماینده اعضای هیات علمی پیش بالینی

مریم صالحی

کارشناس آموزش کارورزی

فاطمه راستکردار

کارشناس آموزش

 مرضیه سادات مینویی

مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی

 امیر تابشیان

مدیر گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی

 سید محمود کافی موسویان

مسئول برگزاری امتحانات دانشکده

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir
 mail 2 ارتباط با حراست: herasat@ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search