طرح دوره مقطع علوم پایه

طرح دوره مقطع علوم پایه

طرح درس علوم تشريح اسكلتي عضلاني نظري

طرح درس علوم تشريح اسكلتي عضلاني عملي

طرح درس اصول اپيدميولوژي

طرح درس انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

طرح درس انگل شناسي و قارچ شناسي نظري

طرح درس ایمنی شناسی پزشکی نظری

طرح درس ايمني شناسي عملي

طرح درس باكتري شناسي عملي

طرح درس باكتري شناسي نظري

طرح درس بيوشيمي ديسيپلين عملي

طرح درس بيوشيمي ديسيپلين نظري

طرح درس بيوشيمي مولكول و سلول عملي

طرح درس بيوشيمي مولكول و سلول نظري

طرح درس دستگاه اعصاب حواس ويژه عملي

طرح دوره اعصاب حواس ويژه نظري

طرح درس دستگاه تنفس نظري

طرح درس دستگاه تنفس عملی

طرح درس دستگاه غدد عملي

طرح دوره دستگاه غدد نظري

طرح درس دستگاه گوارش عملي

طرح درس دستگاه گوارش نظري

طرح درس روانشناسی سلامت

طرح درس علوم تشريح سر و گردن عملي

طرح درس علوم تشريح سر و گردن نظري

طرح درس علوم تشريح سيستم اعصاب عملي

طرح درس علوم تشريح سيستم اعصاب نظري

طرح درس فيزيولوژي سلول

طرح درس مقدمات علوم تشريح عملي

طرح درس مقدمات علوم تشريح نظري

طرح درس ویروس شناسی پزشکی

 طرح دوره دستگاه قلب و عروق نظري

طرح دوره دستگاه قلب و عروق عملی

طرح دوره دستگاه كليه عملي

طرح دوره دستگاه كليه نظري

طرح دوره زبان تخصصي 1

طرح دوره زبان تخصصي 2

طرح درس اصول خدمات سلامت

طرح درس آداب پزشکی 1

طرح درس آداب پزشکی 2

طرح درس آداب پزشکی 3

طرح درس آداب پزشکی 4

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir
 mail 2 ارتباط با حراست: herasat@ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search