طرح دوره مقطع علوم پایه

طرح دوره مقطع علوم پایه

نیمسال اول 1403-1402

علوم تشريح اسكلتي عضلاني نظري

علوم تشريح اسكلتي عضلاني عملي

اعصاب حواس ويژه نظري

اعصاب حواس ويژه عملي

ایمنی شناسی عملی

ایمنی شناسی نظری

باکتری شناسی

دستگاه تنفس عملي

دستگاه تنفس نظري

دستگاه غدد عملي

دستگاه غدد نظری

دستگاه قلب و عروق عملي

دستگاه قلب و عروق نظري

دستگاه کلیه نظری

دستگاه کلیه عملی

دستگاه گوارش عملي

دستگاه گوارش نظری

علوم تشريح سر و گردن عملي

علوم تشريح سر و گردن نظری

علوم تشريح سيستم اعصاب عملي

علوم تشريح سيستم اعصاب نظري

فيزيولوژي سلول

فيزيولوژي سلول 1

مقدمات علوم تشريح عملي

مقدمات علوم تشريح نظري

 نیمسال دوم 1402-1401

باکتری شناسی پزشکی

اصول کلی تغذیه

علوم تشريح اسكلتي عضلاني نظري

 علوم تشريح اسكلتي عضلاني عملي

 اعصاب حواس ويژه نظري

اعصاب حواس ويژه عملي

دستگاه تنفس عملي

دستگاه تنفس نظری

 دستگاه غدد عملي

 دستگاه غدد نظری

 دستگاه قلب و عروق عملي

دستگاه قلب و عروق نظری

دستگاه کلیه نظری

دستگاه کلیه عملی

دستگاه گوارش عملي

دستگاه گوارش نظری

علوم تشريح سر و گردن عملي

علوم تشريح سر و گردن نظری

علوم تشريح سيستم اعصاب عملي

علوم تشريح سيستم اعصاب نظری

فيزيولوژي سلول

مقدمات علوم تشريح عملي

مقدمات علوم تشريح نظری

 

نیمسال اول 1402-1401

علوم تشريح اسكلتي عضلاني نظري

علوم تشريح اسكلتي عضلاني عملي

اصول اپيدميولوژي

انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

انگل شناسي و قارچ شناسي نظري

ایمنی شناسی پزشکی نظری

ايمني شناسي عملي

باكتري شناسي عملي

باكتري شناسي نظري

بيوشيمي ديسيپلين عملي

بيوشيمي ديسيپلين نظري

بيوشيمي مولكول و سلول عملي

بيوشيمي مولكول و سلول نظري

دستگاه اعصاب حواس ويژه عملي

اعصاب حواس ويژه نظري

دستگاه تنفس نظري

دستگاه تنفس عملی

دستگاه غدد عملي

دستگاه غدد نظري

دستگاه گوارش عملي

دستگاه گوارش نظري

روانشناسی سلامت

علوم تشريح سر و گردن عملي

علوم تشريح سر و گردن نظري

علوم تشريح سيستم اعصاب عملي

علوم تشريح سيستم اعصاب نظري

فيزيولوژي سلول

مقدمات علوم تشريح عملي

مقدمات علوم تشريح نظري

ویروس شناسی پزشکی

  دستگاه قلب و عروق نظري

دستگاه قلب و عروق عملی

دستگاه كليه عملي

دستگاه كليه نظري

زبان تخصصي 1

زبان تخصصي 2

اصول خدمات سلامت

آداب پزشکی 1

آداب پزشکی 2

آداب پزشکی 3

آداب پزشکی 4

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir
 mail 2 ارتباط با حراست: herasat@ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search