برنامه چرخش بالینی کارورزی

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی اسفند ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
icon بخش داخلی
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  قلب
icon  طب اورژانس

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی دی ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
icon بخش داخلی
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  بخش قلب

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی آذر ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
icon بخش داخلی
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  بخش قلب

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی آبان ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
icon بخش داخلی
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  بخش قلب

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی مهر ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
icon بخش داخلی
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  بخش قلب
icon  بخش طب اورژانس

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی فروردین ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
icon بخش داخلی
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  بخش قلب

 

 

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی اردیبهشت ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
icon بخش داخلی
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  بخش قلب

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی خرداد ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
icon بخش طب
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  بخش قلب

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی تیر ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
icon بخش طب
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  بخش قلب
icon  بخش داخلی

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی مرداد ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
   
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  بخش قلب
icon  بخش داخلی

 

برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی شهریور ماه

icon  بخش اطفال
icon  بخش اختیاری
icon بخش طب
icon  بخش جراحی
icon  بخش روانپزشکی
icon  بخش زنان
icon  بخش عفونی
icon  بخش قلب
icon  بخش داخلی

 

icon دانلود برنامه چرخش بالینی دوره کارورزی

Untitled 22

زبان مورد نظر را انتخاب  کنید.

© تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است.
© کپی برداری از مطالب این وب سایت پیگرد قانونی دارد.
توسعه و طراحی توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد نجف آباد

 Location Icon Blueایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه - کدپستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱
 contact methods phone icon تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹
 mail 2 پست الکترونیک: info @ iaun.ac.ir
 mail 2 ارتباط با حراست: herasat@ iaun.ac.ir

 

  etaa1   instagram icon black and white    Linkedin Icon    apci aparat  

Search