مدیر

پژوهشی

 کامران دولتشاهی

کامران دولتشاهی

مرتبه علمی:  استادیار

زمینه تخصصی: جراحی عمومی

آدرس صفحه شخصي: 

http://research.iaun.ac.ir/pd/dolatshahi85/indexfa.php

ایمیل: kamdolat41{at}gmail.com

شماره تماس: 42291111

2211  22222 copy    22444